Home   ›   Kennisbank   ›   Cliëntenonderzoek   ›   Tikl ISO27001 gecertificeerd

Tikl is sinds mei 2024 met haar producten zoals, Sanctioncheck en Wwft-tool ISO 27001 gecertificeerd.

Wat is ISO 27001?
ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Met ISO 27001 certificering laat je zien dat je voldoet aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. In ISO 27001 zijn eisen aan informatiebeveiliging vastgelegd. Wil je het ISO 27001 certificaat behalen? Dan dien je aan deze eisen te voldoen. Op deze manier laat je zien dat je maatregelen getroffen hebt tegen informatiebeveiligingsrisico’s.

Hoe voldoe je aan de norm?
In de ISO-certificering gaat het om de PDCA-cyclus, plan-do-check-act. Rondom de punten van je beveiliging moet je beleid maken (plan). Dit beleid moet je uitvoeren (do). Periodiek moet je controleren of de uitvoering volgens het beleid is (check) en mocht dat niet zo zijn dan wordt daarop geacteerd (act). Een onafhankelijke gecertificeerde en geaccrediteerde organisatie controleert of je hieraan voldoet. Bij Tikl heeft Duijnborgh Audit deze uitgevoerd.

Posted: 04-06-2024
In: Cliëntenonderzoek, Nieuws