Home   ›   Kennisbank   ›   Sanctiewetgeving   ›   Sanctielijsten sterk gegroeid in 2022

Sanctielijsten sterk gegroeid in 2022

Mede door de oorlog in Oekraïne zijn de sanctielijsten sterk gegroeid in 2022. De belangrijkste ontwikkelingen over de sanctielijsten staan in dit artikel.

 • Op de Amerikaanse OFAC sanctielijsten staan driemaal meer personen en organisaties dan op de EU- en UK sanctielijsten.
 • Amerika plaatst relatief veel meer organisaties op hun sanctielijst.
 • De helft van de personen en organisaties op de EU-sanctielijst zijn daar in 2022 opgekomen.
 • 40% van de gesanctioneerde op de EU-sanctielijst heeft met Rusland te maken. Dit is vergelijkbaar met de UK-lijst.
 • 25% van de gesanctioneerde op de Amerikaanse OFAC-lijsten heeft met Rusland te maken. Desondanks heeft Amerika bijna 60% meer Russische gesanctioneerden op de lijst.
 • Amerika heeft veel meer gesanctioneerden uit oa de volgende landen:
  • Iran
  • Balkanlanden
  • Venezuela
  • Birma
  • Libië
 • 74 personen en organisaties uit Cuba staan op de Amerikaanse OFAC-lijsten. Dat vinden we weinig.
 • De UN-sanctielijst is relatief beperkt, kent geen Russische of Wit-Russische gesanctioneerde en kent de afgelopen 3 jaar vrijwel geen nieuwe namen. Rusland is permanent lid van de VN Veiligheidsraad en houdt voorstellen tegen om (Wit-)Russen op de sanctielijst te plaatsen.
 • Op de Nederlandse sanctielijst zijn in 2021 en 2022 geen nieuwe namen geplaatst. De namen op de lijst zijn vooral namen van (voormalige) Syrië-gangers.

Ontwikkelingen sanctielijsten per land

Sanctielijsten EU UK USA OFAC-SDN  USA OFAC-non-SDN UN Nederland
Personen 3.154 3.060 5.880 79 703 141
Organisaties 724 677 4.574 368 253 1
Totaal 3.878 3.737 10.454 447 956 142

 

Let op: het aantal namen op de sanctielijsten is een factor 6 hoger dan hierboven vermeldt. Op de sanctielijsten staan ook alle aliassen. En een gemiddeld persoon of organisatie staat met 6 namen op de sanctielijst. 

Ontwikkelingen sanctielijsten per jaar

Jaar op sanctielijst EU UK UN Nederland
2022 1.935 2.453 7 0
2021 381 1.284 14 0
2020 575 0 12 10
2019 of eerder 987 0 923 132

Vanuit de USA-OFAC lijsten hebben we de jaar van plaatsing niet kunnen vinden. 

 

Ontwikkelingen EU-sanctielijst

Jaar op sanctielijst Rusland Wit-Rusland Syrië Iran Noord-Korea Afghanistan Overig Totaal
2022 1.384 73 41 111 129 0 197 1.935
2021 41 156 37 46 2 0 99 381
2020 127 0 290 38 2 0 118 575
2019 of eerder 11 0 4 173 113 139 547 987
Totaal 1.563 229 372 368 246 139 961 3.878

 

Ontwikkelingen UK-sanctielijst

Jaar op sanctielijst Rusland Wit-Rusland Syrië Iran Noord-Korea Afghanistan Overig Totaal
2022 1.538 62 155 217 112 14 353 2.453
2021 87 62 208 100 109 126 592 1.284
Totaal 1.625 124 363 317 221 140 945 3.737

 

Ontwikkelingen USA OFAC sanctielijsten

Sanctielijst Rusland Wit-Rusland Syrië Iran Noord-Korea Overig Totaal
SDN 2.237 161 628 1.542 328 5.558 10.454
NON-SDN 299 0 0 1 0 147 447
Totaal 2.536 161 628 1.543 328 5.705 10.901

 

Ontwikkelingen UN-sanctielijst

Rusland Wit-Rusland Syrië/ Irak/ Al-Queda Iran Noord-Korea Afghanistan/ Taliban Overig Totaal
0 0 423 84 155 140 121 923

 

In dit onderzoek is alleen gekeken naar de personen en organisaties die op de sanctielijsten staan op 27-12-2022 en niet naar diegene die van de sanctielijsten zijn verwijderd. 

Benieuwd of jouw relaties ook op een sanctielijst staan? Check Sanctioncheck

Posted: 20-01-2023
In: Sanctiewetgeving

Gratis whitepaper Sancties

Lees meer over sancties en ondernemen in het buitenland.
Direct in je mailbox